حذف index.php از لینک های فریم ورک کدایگنایتر (codeigniter)

برای حذف index.php از آدرس فریم ورک کدایگنایتر 2 مرحله زیر را انجام دهید .

مرحله اول :

از داخل فایل config.php درمسیر application/config/config.php مقدار خط زیر را خالی میگذاریم 

$config['index_page'] = ' ';

 

مرحله دوم :
ایجاد فایل htaccess. در روت اصلی فریم ورک که شامل دستورات زیر است :

RewriteEngine on
RewriteCond $1 !^(index\.php|resources|assets|robots\.txt)
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [L,QSA]

 

همچنین شما میتوانید فایل htaccess. را از لینک پایین به طور مستقیم دریافت کنید .


دانلود فایل ضمیمه شده 

منبع : dantism.ir

  • بازدیدامروز 32
  • |
  • روزگذشته 26
  • |
  • هفته جاری 178
  • |
  • ماه جاری 767
  • |
  • بازدید کل 316563