مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (MIS) بخش اول

مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (MIS) درواقع سیستمی منسجم برای تهیه اطلاعات به منظور حمایت از برنامه ریزی – کنترل و عملکرد سازمان است که از طریق ارائه گزارش های خاص مدیریتی وظایف مدیریت میانی را پوشش داده و , یک متخصص MIS بایستی با ساختار سازمانی, اهداف تجاری, عملیات بازرگانی (شامل روالهای کاری و چرخش اطلاعات میان پروسه ها) و با چگونگی برقراری ارتباط موثر با کاربران آشنا بوده و بداند چگونه سیستمی طراحی کند که فعالیتهای کاربر را تحت پوشش قرار دهد.

بارگیری پیوست‌ها:
  • بازدیدامروز 274
  • |
  • روزگذشته 532
  • |
  • هفته جاری 1010
  • |
  • ماه جاری 1307
  • |
  • بازدید کل 288668