مسیرها و دسترسی به Path

FCPATH  -> '/'
BASEPATH -> '/system/'
APPPATH -> '/application/'

base_url()

 

 

 

 

 

 

 • بازدیدامروز 40
 • |
 • روزگذشته 128
 • |
 • هفته جاری 791
 • |
 • ماه جاری 1367
 • |
 • بازدید کل 334890