مسیرها و دسترسی به Path

FCPATH  -> '/'
BASEPATH -> '/system/'
APPPATH -> '/application/'

base_url()

 

 

 

 

 

 

 • بازدیدامروز 9
 • |
 • روزگذشته 15
 • |
 • هفته جاری 104
 • |
 • ماه جاری 616
 • |
 • بازدید کل 279447