مسیرها و دسترسی به Path

FCPATH  -> '/'
BASEPATH -> '/system/'
APPPATH -> '/application/'

base_url()

 

 

 

 

 

 

 • بازدیدامروز 16
 • |
 • روزگذشته 29
 • |
 • هفته جاری 237
 • |
 • ماه جاری 278
 • |
 • بازدید کل 320594