استفاده از ادیتور در کد نویسی جوملا برای متن ها

ابتدا متغیر های لازم را ایجاد میکنیم

  
$editor = JFactory::getEditor();

$params = array( 'smilies'=> '0' , 'style' => '0' , 'layer' => '0' , 'table' => '0' , 'clear_entities'=>'0', 'mode' => 'smal' );

ارسال به خروجی . پارامتر اول نام کنترل است که هنگام ذخیره سازی باید با استفاده از این نام اطلاعات موجود در ادیتور توسط PHP دریافت گردد

echo $editor->display( 'name_of_controller' , $value , '700', '300', '20', '20', false, null, null, null, $params );

در کد بالا پارامتر دوم اطلاعاتی است که در صورت وجود بعد از لود شدن ادیتور باید در آن نمایش داده شود . مهمولا از دیتا بیس خوانده میشود. 

 

 

 

 

در سمت سرور به صورت معموای با JRequest نمیتوان متن های ادیتور را دریافت کرد . چرا که کد های اچ تی ام ال در آن هستند . بنا براین باید پرامتر هایی را  در JRequest قرا داد.

$text_of_low = JRequest::getVar('text_of_low' , '', 'post', 'string', JREQUEST_ALLOWRAW);

 

نکته با توجه به اینکه متن های داخل ادیتور همراه کد های اچ تی ام ال هستند بهتر است متد ارسال post باشد

  • بازدیدامروز 101
  • |
  • روزگذشته 35
  • |
  • هفته جاری 977
  • |
  • ماه جاری 1292
  • |
  • بازدید کل 284088