اضافه کردن فایل js و css به کد های جوملا در برنامه نویسی

Address : http://docs.joomla.org/Adding_JavaScript_and_CSS_to_the_page

$document =& JFactory::getDocument();

$document->addStyleSheet($url);

$document->addScript($url);

  

ورژن های جدید

// Add a reference to a Javascript file // The default path is 'media/system/js/'

JHTML::script($filename, $path, $mootools);

// Add a reference to a CSS file // The default path is 'media/system/css/'

JHTML::stylesheet($filename, $path);

  • بازدیدامروز 9
  • |
  • روزگذشته 57
  • |
  • هفته جاری 518
  • |
  • ماه جاری 102
  • |
  • بازدید کل 325465