تبدیل QueryString آدرس به آرایه

$get_string = "pg_id=2&parent_id=2&document&video";

parse_str($get_string, $get_array);

print_r($get_array);

  • بازدیدامروز 21
  • |
  • روزگذشته 29
  • |
  • هفته جاری 242
  • |
  • ماه جاری 283
  • |
  • بازدید کل 320599