تبدیل QueryString آدرس به آرایه

$get_string = "pg_id=2&parent_id=2&document&video";

parse_str($get_string, $get_array);

print_r($get_array);

  • بازدیدامروز 9
  • |
  • روزگذشته 15
  • |
  • هفته جاری 104
  • |
  • ماه جاری 616
  • |
  • بازدید کل 279447